منبعد کلیه اخبار و اطلاعیه های دانشگاه را از طریق سایت پیام نور استان کرمان و لینک مراکز و واحدها (به آدرس ذیل ) دریافت نمایید :

http://pnuk.ac.ir/Baft

+ نوشته شده توسط در سه شنبه 25 تیر1392 و ساعت 11:15 |

در رابطه با دروس عملي يا عملي- نظري، ترتيبي اتخاذ شود كه كارهاي عملی در ايام برگزاري كلاس ها شخصا به استاد مربوطه تحویل گردد و از تحویل آن به کارکنان خودداری شود.

+ نوشته شده توسط در یکشنبه 22 آبان1390 و ساعت 11:13 |
مهلت ارائه و ثبت نمره دروس تمام عملی(کارآموزی، پروژه، کارتحقیقی، پژوهش ها، طرح و ...) فقط یک نمیسال تحصیلی می باشد. در صورتی که کار عملی مذکور در یک نیمسال به پایان نرسد، نمره آن غیبت درج می شود و دانشجو باید در ترم آتی آن را انتخاب و شهریه مجدد بپردازد. اين مساله شامل كار عملي  ترم هاي قبل نيز مي باشد.
+ نوشته شده توسط در یکشنبه 22 آبان1390 و ساعت 11:11 |